MKVT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS


2022-05-16 -

Az Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társaságának (1037 Budapest, Bokor u. 15-21- 3. em. 37.) Elnöksége ezúton értesíti a tagságot arról, hogy az Elnökség a Társaság éves rendes Közgyűlését

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társaságának (1037 Budapest, Bokor u. 15-21- 3. em. 37.) Elnöksége ezúton értesíti a tagságot arról, hogy az Elnökség a Társaság éves rendes Közgyűlését

2022. május hó 16. napján 16 óra 15 percre 

határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést

2022. május hó 16. napján 16 óra 30 percre 

hívja össze.

A Közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 3.§-ának felhatalmazása alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül sor.            

A Közgyűlésen a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, a Zoom Meeting informatikai alkalmazás útján vehetnek részt, amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. Minden szavazás is ezen alkalmazáson keresztül történik a Közgyűlésen, az „igen” és „nem” gombok megnyomásával. A Közgyűlésen való részvételhez, a csatlakozáshoz szükséges meghívót a tagság elektronikus úton a jelen meghívó (e-mail) mellékleteként kapja meg. A részvételhez a meghívást a tagoknak el kell fogadniuk.

A Közgyűlésen való részvétel feltétele a tagok személyazonosságának igazolása. A személyazonosság igazolása névvel, lakcímmel és a Társaság által nyilvántartott e-mail címmel történik. Kétség esetén, vagy amennyiben a tagok személyes adataiban és / vagy e-mail címében változás következett be, kérjük, hogy az azonosítás érdekében a Titkársággal a Közgyűlést megelőzően egyeztetni szíveskedjenek.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Az Alapszabály 7.16. pontja szerint, ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti naprenden szereplő kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Az Elnökség a Közgyűlés napirendjét az alábbiak szerint közli a tagokkal:

 

A Közgyűlés napirendje:

 

1) A Közgyűlés levezető elnökének kijelölése, a jegyzőkönyvvezető megállapítása, valamint a szavazatszámláló megválasztása

2) 2021. évi elnöki beszámoló 

3) 2021. évi pénzügyi beszámoló

4) A Számvizsgáló Bizottság 2021. évi beszámolója

5) Az Etikai Bizottság 2021. évi beszámolója 

6) Munkabizottsági beszámolók

7) Határozathozatal a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról (zárszámadás)

8) Határozathozatal felmentvények megadásáról

9) Alapszabály módosítása

10) Egyebek

 

Szíves részvételükre feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2022. április 25.

 

MKVT Elnöksége

 

Vissza az eseményekhez