Hogyan jelentkezhetek betegnek?


Hogyan jelentkezhetek betegnek?

A klinikai kutatási vizsgálatokról a betegek általában kezelőorvosuktól szereznek tudomást. Amennyiben a kezelőorvos maga is részt vesz a kutatásban, úgy a vizsgálat, hatóság által engedélyezett protokollja alapján el tudja eldönteni, hogy a beteg alkalmas-e a részvételre.

Ha a kezelőorvos nem vesz részt a kutatásban, úgy elirányíthatja a beteget egy, a vizsgálatban résztvevő vizsgálóhelyre, vizsgáló orvoshoz.

Ha a beteg maga szerez tudomást egy őt érdeklő, a betegségének megfelelő klinikai vizsgálatról, úgy javasolt a vizsgálatról rendelkezésre álló információt kezelőorvosával, háziorvosával megbeszélni. Ez hasznos lehet azért, hogy egy őt jól ismerő orvos megítélje, valóban a betegségének és állapotának megfelelő-e a vizsgálat, illetve segítséget kaphat a vizsgálóhellyel történő kapcsolatfelvételhez. A kapott információk mérlegelése után a beteg dönthet, hogy a kezelőorvos segítségével vagy anélkül felkeresi-e az adott vizsgálatban résztvevő centrumot.

A vizsgálatban résztvevő egészégügyi intézmények lehetnek fekvőbeteg intézmények, szakrendelők, magánorvosi- vagy háziorvosi rendelők, illetve vizsgálatra szakosodott – általában járóbeteg – centrumok (u.n. SMO-k), amelyeket a vizsgálat szponzora előzőleg kiválasztott és a hatóság jóváhagyta ott a vizsgálat lefolytatását. Ezekben a vizsgálati centrumokban az adott vizsgálatra kijelölt személyzet (vizsgálóorvos, nővér, koordinátor) foglalkozik a résztvevőkkel. A vizsgálatban való részvétel más, előre nem jóváhagyott ellátóhelyen vagy személyzettel nem lehetséges.

Amennyiben a beteg kiskorú vagy cselekvőképtelen/ korlátozottan cselekvőképes, úgy törvényes képviselője és a beteg - állapotának/korának megfelelően - együttesen kérhetik a vizsgálatba való bevétel lehetőségének megfontolását.

A klinikai vizsgálatokról különböző fórumokon is tájékozódhatnak a betegek és hozzátartozóik. Manapság egyre többször találkozhatunk klinikai vizsgálatokról szóló tájékoztatókkal, az érintett egészségügyi intézményekben közzétett brossúrákon, az ellátóhelyek honlapján vagy betegszervezeteknél. A kutatásokkal foglalkozó egészségügyi intézmények olykor külön oldalt vezetnek honlapjukon az aktuálisan futó saját vagy valamely gyógyszercég által kezdeményezett vizsgálatokról.

Ezek a tájékoztatók hiteles információt adnak a vizsgálatról, nagy vonalakban bemutatják a keresett betegek körét és megadják, hol tájékozódhatnak részletesebben a vizsgálatról.

A kutatási vizsgálatokról nemzetközi és hazai regiszter is készül. A hazai regiszter a nemzeti hatóság, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapjáról letölthető (www.ogyei.gov.hu/egyeb_nyilvantartasok_listak/). A nemzetközi regiszterekben (www.clinicaltrialsregister.eu és www.clinicaltrials.gov ) angol nyelven tájékozódni lehet Európában (is) folyó vagy tervezett vizsgálatokról. Ez azonban némi szaktudást és nyelvtudást igényel. Segítségként, az OGYEI honlapján útmutató olvasható az EU vizsgálati honlap használatához.

Ezek a regiszterek nem mutatják meg, mely vizsgálóhelyek vesznek részt a vizsgálatokban, így a betegek számára csak kevéssé hasznosak.

A Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága, mint számos, vizsgálatokkal foglalkozó szereplőt egyesítő civil szervezet, szintén szeretne hozzájárulni a vizsgálatok megfelelő lebonyolításához a betegek tájékozottságának elősegítésével is. Ennek érdekében létrehoztuk a Klinikai Vizsgálatok oldalát ( klivi.hu ) melyen hasznos információkhoz juthat minden érdeklődő a klinikai vizsgálatokról általában, illetve számos gyakorlati kérdésére is választ kap.