A Társaság tevékenysége


  • A Társaság a fentebb felsorolt célok, célkitűzések elérését közvetlenül szolgáló tevékenységet végez azzal, hogy elsődlegesen tagjai számára fejti ki tevékenységét, azonban lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen.
  • A fentieknek megfelelően, a Társaság a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan, tudományos szakmai területen az alábbi tevékenységet végez:

               - tudományos tevékenység, kutatás;

               - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

  • A Társaság célját és tevékenységét elsődlegesen az alábbi eszközökkel valósítja meg:

               - A klinikai vizsgálatszervezéssel foglalkozó szakemberek számára szakmai megbeszélések és találkozók szervezése (munkacsoportok kialakítása, továbbképzések szervezése és támogatása).

              - Működő, építő jellegű kapcsolatrendszer kialakítása a hazai orvosi szakmai társaságokkal, betegszervezetekkel, valamint a jogalkotó és engedélyező hatóságokkal.

              - Rendszeres kapcsolattartás külföldi, hasonló tevékenységet végző társaságokkal, szervezetekkel.

              - Kongresszusok, szakmai fórumok, egyéb rendezvények rendszeres szervezése.

              - Hírújság rendszeres megjelentetése, honlap készítése az interneten.

              - Céljainak eléréséhez szükséges anyagi források megteremtése érdekében nem profitorientált vállalkozási tevékenység.

              - A szakterületnek megfelelő egyetemi szintű továbbképzés és felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása, a képzésben tagjain keresztül történő aktív részvétel a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében.

  • A Társaság önkéntes alapon tevékenykedik, non-profit jelleggel, elsősorban nem gazdálkodási célokat követ. A Társaság céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében (a Társaság céljával közvetlenül összefüggő) gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Társaság fő tevékenysége. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt társasági célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. A Társaság a Civil törvény 2. § 3. pontja szerinti befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. A Társaság nem képvisel vállalati érdeket.
  • A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el.
  • A Társaság működésének módjáról, szolgáltatása igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléséről a Társaság internetes honlapján (www.mkvt.hu) keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.