A Társaság célja


A TÁRSASÁG CÉLJA

A Társaság az alábbi célok elérését tűzi ki maga elé:

  • Az első magyarországi, emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és vizsgálati készítmények, illetve eszközök klinikai vizsgálataival foglalkozó, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
  • Önálló szakmai fórum megteremtése a klinikai vizsgálatszervezéssel foglalkozók számára;
  • A nemzetközi ajánlások – így különösen a „Helyes Klinikai Gyakorlat” (GCP) – magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
  • A klinikai vizsgálatok szervezésével és lebonyolításával foglalkozó, megfelelő alapképzettségű szakemberek számára a folyamatos szakmai továbbképzés biztosítása és támogatása; a klinikai vizsgálatok magas szakmai színvonalának elősegítése Magyarországon;
  • Megfelelő együttműködés kiépítése a tevékenységi körében illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
  • Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló profilú társaságokkal, egyesületekkel;
  • A klinikai vizsgálatokkal, a gyógyszerek fejlesztésével kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése a lakosság, a betegek, illetve a betegszervezetek körében.