MKVT közgyűlés


2020-09-15 - 2020-09-30

MKVT tisztújító közgyűlés

Kedves Tagtársak!

Az MKVT vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a COVID-19 járvány alakulását és az azzal kapcsolatos országos intézkedéseket. Ezek alapján és az MKVT jogi tanácsadójával és IT területen jártas szakemberekkel történt egyeztetést követően az MKVT Elnöksége meghozta döntését.

Az MKVT Elnöksége tájékoztatja a Tagságot, hogy a tagság egészségének megőrzése érdekében a 2020. szeptember 17. napján 17,00 órára összehívott Közgyűlés, valamint határozatképtelenség esetén a 2020. szeptember 17. napján 17,15 órára összehívott megismételt Közgyűlés megtartására – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerül sor.

A Közgyűlés megtartására a Microsoft Teams Meeting informatikai alkalmazás útján kerül sor, amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A Közgyűlésen való részvételhez, a csatlakozáshoz szükséges meghívót a tagság elektronikus úton egy külön e-mailben kapja meg. A részvételhez a meghívást a tagoknak elektronikusan el kell fogadniuk. 

A Közgyűlésen való részvétel feltétele a tagok személyazonosságának igazolása. A személyazonosság igazolása névvel, lakcímmel és a Társaság által nyilvántartott e-mail címmel történik. Kétség esetén, vagy amennyiben a tagok e-mail címében változás következett be, kérjük, hogy a Titkársággal a Közgyűlést megelőzően egyeztetni szíveskedjenek.                    

A tisztújítás kivételével az egyes határozati javaslatok vonatkozásában nyílt szavazás, míg a tisztújítás vonatkozásában titkos szavazás történik. A nyílt szavazásra a Microsoft Teams Meeting alkalmazás ’Értekezletcsevegés’ funkciójával, virtuális kézfeltartással kerül sor. A titkos szavazás lebonyolítása a kifejezetten e célra fejlesztett és működtetett ’Electionbuddy’ alkalmazás útján történik, és az alkalmazás üzemeltetője tanúsítvánnyal fogja igazolni, hogy a szavazás titkossága nem sérült. A fenti alkalmazások használatáról, a szavazáshoz szükséges informatikai tudnivalókról a tagok a Közgyűlésen a szavazást megelőzően részletes tájékoztatást kapnak.

Az elnökségi, etikai bizottsági tagságra jelöltek bemutatkozó anyagai a megújuló MKVT holnapon hamarosan elérhetőek lesznek. A honlap fejlesztés állásáról a Közgyűlésen számolunk majd be részletesebben. https://mkvt.hu/

Egy korábbi hírlevélben már jeleztük, hogy a Közgyűlést megelőzően lehetőségünk adódik az OGYÉI illetékes szakembereivel konzultálni a COVID-19 pandémia eddigi tapasztalatairól illetve a második hullám várható hatásairól egy Fórum keretében. Dr Tarnai Judit  általános főigazgató helyettes gondolatait követően lehetőség lesz kölcsönös szakmai információ-cserére. A beszélgetésben várhatóan  a következő kollégák fognak részt venni az OGYÉI részéról: dr Tamásné Németh Ágnes főosztályvezető, dr Hajdú Ágnes értékelő, dr Virányi Marianna szakreferens fog még részt venni. A beszélgetés 15:30-kor kezdődik a Közgyűléshez hasonlóan elektronikus „on-line” csatornán,  amihez szintén a Microsoft Teams Meeting alkalmazást fogjuk igénybe venni. A Fórumhoz egy külön meghívót küldünk egy külön e-mailben a tagságnak. A meghívást elektronikusan el kell fogadnia annak, aki részt akar venni a beszélgetésen, amely ingyenes.

Izgalmas és tanulságos konzultáció várható.

Üdvözlettel,

Dr. Szepesi Gábor

Az MKVT Elnöke

Vissza az eseményekhez